Specjalizacje

Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie obsługi firm z sektora farmaceutycznego, z uwagi na stałą współpracę z Klientami będącymi częścią międzynarodowych firm farmaceutycznych. W ramach Kancelarii został wyodrębniony Dział Farmaceutyczny specjalizujący się w świadczeniu pomocy prawnej uwzględniającej wymogi szeroko-pojętego prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, sprzedażą produktów leczniczych i produktów medycznych, ich promocją i rejestracją.

Zespół Działu Farmaceutycznego posiada ugruntowane doświadczenie w świadczeniu usług, w szczególności w zakresie:

 • badań klinicznych, w tym opracowania projektów umów o badania kliniczne i ich nadzorowania, opiniowania zagadnień prawnych pojawiających się w trakcie wykonywania umów o badania kliniczne, negocjowania i finalizowania umów z Badaczami i z Ośrodkami, zbierania dokumentów rejestracyjnych Ośrodków niezbędnych do złożenia kompletnej dokumentacji do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
 • przygotowywania projektów umów z podmiotami biorącymi udział w organizacji konferencji lub spotkań promocyjnych,
 • opiniowania reklamy produktów leczniczych, w tym opiniowania propozycji promocyjnych i przygotowywania projektów umów dotyczących reklamy zgodnej z prawem farmaceutycznym,
 • opiniowania dopuszczalności sponsoringu i działań public relations i przygotowywania projektów umów.

Zastosowanie RODO (GDRP) - Ochrona danych osobowych

Oferujemy skuteczne i kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym audyt aktualnych baz danych osobowych i stosowanych procedur, implementację RODO i odpowiednich rozwiązań technicznych, w celu uzyskania zgodności z RODO.

Naszym celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niezgodności z RODO oraz ryzyka nałożenia kar finansowych, poprzez zwiększenie poziomu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Dodatkowo w ramach wsparcia, proponujemy objęcie usługą outsourcingową funkcję  Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a zgodnie z RODO funkcję Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w organizacji z przepisami prawa. 

Masowe przetwarzania danych osobowych i informacji oraz tworzenie baz danych jest jednym z istotnych elementów współczesnej gospodarki. W związku z wejściem w życie RODO, doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa stało się niezwykle ważne dla przedsiębiorców. 

 • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych
 • wykonujemy audyty kontrolujące stan ochrony danych osobowych
 • szkolimy z przepisów i sposobu zastosowania RODO
 • dbamy o bezpieczeństwo klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • możemy przejąć zarządzenie bazami danych osobowych
 • pomagamy dokonać oceny skutków dla ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO

Inwestycje i obsługa nieruchomości

W ramach naszej kancelarii został utworzony dział inwestycji i nieruchomości, w którym usługi prawne są świadczone przez doświadczonych radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku nieruchomości oraz w branży infrastrukturalnej. Nasze usługi obejmują min.: 

 • doradztwo kupującym i sprzedającym w transakcjach sprzedaży nieruchomości, w tym biurowców i obiektów handlowych,
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych oraz produkcyjnych dla najemców i wynajmujących,
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości na różnych etapach zaawansowania procesu inwestycyjnego (due diligence nieruchomości), w tym analiz dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz tych, do których zgłaszane są roszczenia byłych właścicieli,
 • doradztwo przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich na każdym etapie procesu inwestycyjnego  - od nabycia nieruchomości po komercjalizację zrealizowanej inwestycji, jak również w bieżącej działalności deweloperów i inwestorów.

Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w realizacji największych inwestycji nieruchomościowych w Warszawie. Świadczyliśmy usługi na rzecz podmiotów prowadzących wielko-powierzchniowe sieci handlowe także w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całej Polski. Doświadczenie Kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz inwestorów, architektów w ich relacjach z inwestorami oraz projektowanie i negocjowanie umów zawieranych w związku z realizacją inwestycji.

E-commerce; Bazy danych

Świadczymy obsługę prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w internecie. Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące usług internetowych i wdrożeń oprogramowania. Opracowujemy regulaminy i polityki prywatności portali internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Doradzamy jak chronić i zarządzać bazami danych. Reprezentujemy w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem praw do bazy danych i naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prawo reklamy

W ramach naszej działalności wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu marketingu i reklamy na wielu rynkach, w tym farmaceutycznym, telekomunikacyjnym, elektronicznym, samochodowym i alkoholowym. Pomagamy w przygotowaniu umów na produkcję reklam, umów aktorskich, umów z celebrytami i innych umów dotyczących prawa autorskiego. Opiniujemy dopuszczalność różnych form prowadzenia reklamy. Doradzamy w prowadzeniu marketingu i reklamy w internecie i w mediach społecznościowych.

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych, zarówno dla Wykonawców jak dla Zamawiających.

Dla wykonawców

Dokonujemy analizy dokumentacji zamawiającego. Pomagamy w przygotowaniu wniosków i ofert. Kompleksowo zajmujemy się procedura odwoławczą.

Dla zamawiających

Pomagamy w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy. Doradzamy w wyborze trybu i warunków udzielanie zamówienia w celu realizacji zamierzenia. Pomagamy w pracach komisji przetargowej i przy ocenie i badaniu ofert. Kompleksowo zajmujemy się obsługą procedury odwoławczej.