• Specjalizujemy się w

  Specjalizujemy się w

  odzyskiwaniu utraconych lub wywłaszczonych nieruchomości objętych Dekretem Bieruta

 • Specjalizujemy się w

  Specjalizujemy się w

  uzyskiwaniu odszkodowania za utracone lub wywłaszczone nieruchomości warszawskie

 • Specjalizujemy się w

  Specjalizujemy się w

  udzielaniu porad prawnych dotyczących nieruchomości objętych działaniem Dekretu Bieruta

Zwroty nieruchomości

Zapraszam do kontaktu.

Piotr Zięcik - adwokat z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w sprawach nieruchomości warszawskich

tel.: 501011006

piotr.ziecik@zflegal.pl 


Wstępną analizę sprawy wykonujemy bezpłatnie.  


Prowadzimy postępowania obejmujące swoim zakresem zwroty jak i odszkodowania za nieruchomości przejęte (wywłaszczone lub znacjonalizowane) przez Państwo Polskie na podstawie dekretu Bieruta (dekretu warszawskiego) i innych aktów prawnych.

captcha