Prawnicy

Piotr Zięcik Adwokat – Partner

Piotr Zięcik Adwokat Partner

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i odbył studia w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa badań klinicznych oraz prawie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Brał udział w realizacji szeregu projektów dotyczących praktycznych aspektów prawa farmaceutycznego i prowadzenia badań klinicznych. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie transakcji dotyczących przejęć na rynku internetowym i doradzaniu przy negocjowaniu umów w zakresie prawa własności intelektualnej. Ponadto, występował wielokrotnie jako pełnomocnik w postępowaniach dotyczących ochrony praw autorskich, danych osobowych i ochrony dóbr osobistych.

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 912
Tel. kom.: 501 011006
E-mail: piotr.ziecik@zflegal.pl

Krystyna Forysiak Radca prawny – Partner

Krystyna Forysiak Radca prawny Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W listopadzie 2010 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzglednieniem badań klinicznych. Wcześniej współpracowała z firmą Quintiles Poland sp. z o.o. prowadzącą badania kliniczne na zlecenie (CRO).

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 917
Tel. kom.: 660 485 532
E-mail: krystyna.forysiak@zflegal.pl

Katarzyna Epelbaum Radca prawny

Katarzyna Epelbaum Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych i prawie badań klinicznych. W 2010 r. została wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 915
E-mail: katarzyna.epelbaum@zflegal.pl

Krzysztof Lewkowicz – Prawnik

Krzysztof Lewkowicz Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku współpracuje z warszawskimi kancelariami radcowskimi. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. W 2015 roku dołączył do zespołu specjalistów w zakresie badań klinicznych.

Natalia Białasz Adwokat

Natalia Białasz Adwokat

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym. Od 2010 r. współpracuje z kancelariami adwokackimi. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie mediów i reklamy. Zajmuje się również prawem konkurencji oraz ochroną danych osobowych.

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 925
E-mail: natalia.bialasz@zflegal.pl

Seweryn Stępień Radca prawny

Seweryn Stępień Radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Świadczeniem obsługi prawnej zajmuje się od 2009 r., zaś doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących krakowskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w reprezentacji procesowej przed sądami, prawie cywilnym, prawie umów, prawie spółek oraz w szeroko rozumianym prawie obrotu nieruchomościami.

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 925
E-mail: seweryn.stepien@zflegal.pl

Adrian Markowski Aplikant adwokacki

Adrian Markowski Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dołączył do zespołu ZFlegal w 2010 r. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, badań klinicznych oraz postępowaniach arbitrażowych.

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 921
E-mail: adrian.markowski@zflegal.pl

Agata Wiśniewska Prawnik

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i prawie badań klinicznych.

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 918
E-mail: agata.wisniewska@zflegal.pl

Tatiana Płaszczyk

Tatiana Płaszczyk Prawnik

Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, ukończyła podyplomowe studia Badania Kliniczne - Metodologia, Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i prawie badań klinicznych.

kontakt:
Tel.: (48) 22 88 11 910 wew. 916
E-mail: tatiana.plaszczyk@zflegal.pl